Melding til alle medlemmer: VIKTIG! Gi oss beskjed ved endring av adresse, mailadresse eller telefonnr.

Presentasjon

Hamars Culturelle Ølvenner – Hvem er vi?

Hamars Culturelle Ølvenner ble stiftet 1. juni 1994 som en selvstendig og bryggeriuavhengig ølklubb. På stiftelsesmøtet på Hotel Astoria ble det valgt et styre med Hilde Kjønhaug som første formann. Fra 1996 til 2007 var klubben ledet av Bernt Matheson. Kjell Storlykken overtok presidentvervet i 2007, og overlot stafettpinnen til Ola Andersen i 2013.  Ola overlot presidentvervet til Aril Enersen i 2017. Medlemstallet har variert fra 30- 40 den første tiden, var nede i 12- 15 før vi fikk en god vekst frem til ca. 230 medlemmer som vi er i dag.


Starten på HCØ

Hamars Culturelle Ølvenner (HCØ) har fast oppmøtested på vår stampub The Irishman, Hamars mest typiske ølpub. Her finner vi et av byens beste utvalg servert fra tappekran. Første fredag hver måned møtes vi til klubbtreff på Irishman. Vi kan ta opp et tema vi ønsker å presentere og diskutere, eller vi møtes rett og slett til sosial hygge med ølet i sentrum. Det hender også at vi på klubbkvelden kan besøke et av de andre serveringsstedene i byen. I tillegg til Irishman, har vi også et godt samarbeide med Heia Hamar.

I klubbens statutter heter det at vi har til formål å fremme ølkulturen og det gode selskap i Hamarområdet. Vi er en seriøs klubb med en voksen medlemsmasse. Vi søker ikke å bli størst mulig, men ønsker nok medlemmer til å kunne gjennomføre våre arrangement på beste måte. Medlemskap kan tegnes av personer over 20 år. Nye medlemmer må anbefales av 2 eksisterende medlemmer og godkjennes av styret. Styret er ikke på valg, men foretar selv utskiftning av styremedlemmer når dette blir aktuelt. Potensielle medlemmer som ikke kjenner noen i klubben fra før, kan også bli tatt opp som medlemmer ved å møte opp på de faste klubbmøtene og på den måten gjøre seg kjent for styret.

Fra starten av har vi arrangert kurs og foredrag, selvfølgelig med øl som tema. Vi har lært forskjell på over- og undergjæret øl, riktig temperatur på ølet som skal serveres i riktige og rene glass. Vi har testet og kåret beste juleøl og sommerøl. Vi har ved testing utnevnt nye bokklærde i klubben. Og vi har lært om den merkverdige alkohol- og avgiftspolitikken vi har her i landet.

Generalforsamling arrangeres innen utgangen av 1. kvartal hvert år. Det formelle etterfølges av sosialt samvær. Et viktig punkt før vi kommer til den sosiale delen er å dele ut klubbens ærespris for året vi la bak oss. ‘Årets Øljekk’ deler vi ut til en som har utmerket seg- enten det gjelder gode gjerninger for å fremme ølkulturen eller bidratt positivt overfor ølklubben. Vi har ingen snevre kriterier, og har heller ikke problemer med å finne verdige prisvinnere hvert år.

Andre sosiale aktiviteter er den årlige oasevandring som kan gå ut på å kåre byens beste pub akkurat denne dagen, eller kanskje en vandring tilbake i tid der vi sporer opp gammel, lokal og tradisjonsrik bryggerihistorie.

En svært viktig del av vår virksomhet er reiser i inn- og utland. Vi har besøkt mikrobryggerier her i landet (Valdres Gardsbryggeri, det tidligere Østerdalen Bryggeri på Rena og Lillehammer Bryggeri), vært i Gildehallen i Sarpsborg og på ølfestival i Hønefoss. Vi har vært på Klostergården Håndbryggeri i Trøndelag, Sundbytunet i Jessheim, Rakfiskfestivalen, Cardinal pub i Stavanger, Lillestrøm Ølfestival, juleølsmaking på Aass bryggeri, ølcruise i Røhnegården, historisk øl-ettermiddag i Røhnegården og hockeyturer til Karlstad. Men så langt er det nok utenlandsturene som har dominert. Vi har besøkt bryggerier i Riga og Plzen og følt Praha nærmere på pulsen. Besøkt Guinnessbryggeriet i Dublin. Vært VIP-gjester hos Carlsberg i København med avstikker til den mer uformelle fristaden Christiania. Ølfestival i Stockholm, og flere turer til Fyn og Sør-Jylland hvor vi finner våre 8 danske medlemmer. Vi har opplevd oktoberfestivalen i München og ølfestivalen i Karl Marx Allè i Berlin. Vi har vært i Ålborg med avstikker til brygghuset på øya Fur i Limfjorden, Edinburgh med avstikker til Glengoyne Whisky Distellery og Lock Lomond, verden eldste bryggeri Weishenstephan i Tyskland som ble grunnlagt i 1040, Bornholm med besøk på Svaneke Bryggerhus,   Canterbury med besøk på Shepherd Neame som er Englands eldste bryggeri, påbegynt i 1698 og Dover.

For å fremme en fornuftig ølkultur og påvirke ølpolitikken i lokalmiljøet, ønsker vi å markere oss- gjerne i det lokale mediebildet. Noe har vi fått til, men mye gjenstår på dette punktet.

Vi er laugsmedlem i Norøl som er en landsomfattende, ideell forbrukersammenslutning til fremme og utvikling av ølkultur. Som laugsmedlem er vi med i et nettverk av samarbeidende ølklubber og -foreninger tilsluttet Norøl. Målet for denne organisasjonsformen er å etablere et forum for kontakt og erfaringsutveksling norske ølklubber imellom. Vi er aktivt med og møter opp på Norøls generalforsamlinger, og deltar ofte på deres ølfestivaler på Chateu Neuff.

HCØ har egen internettside, www.beerfest.no,- og en facebookside som heter Hamars Culturelle Ølvenner (som du antakeligvis allerede har funnet ut 🙂 ). Tidligere ga vi ut egen klubbavis, med 3 til 4 utgaver i året, men nå ønsker vi heller å utvikle internettsiden, og la denne erstatte klubbavisen.

Klubben har vurdert – og jobbet med tanken om – egen hjemmebryggingsavdeling og eget klubblokale. Så langt har vi ikke kommet lenger enn til plan- og prøvestadiet, men byr anledningen seg er nok dette et spørsmål som igjen kan bli aktuelt for oss. Det må sies at flere av medlemmene er habile hjemmebryggere.  Pr. 22.10.18 har vi registrert 10 bryggere.

Vi i Hamars Culturelle Ølvenner satser også fremover på å markere oss for fremme av ølkulturen og det gode selskap i Hamarområdet. I 2004 startet vi opp med å arrangere ølfestival i Strandgateparken. Fra 2016 flyttet vi til Stortorget, – og regner med at vi blir der videre. Dette ser vi på som et viktig, merkbart og forhåpentligvis positivt bidrag i så måte. Vi har utviklet oss videre, til vi i allerede i 2006 hadde en festival som i grove trekk har blitt slik vi tenkte oss i utgangspunktet. Fra 2013 begynte vi med et «Ølfaglig» telt.  Dette har blitt en stor suksess.  Vi setter fokus på den gode ølstemning og ølkultur, med ølservering fra tappekran (5-6 sorter) supplert med flasker og bokser fra inn- og utland. Vi har kontinuerlig underholdning fra scene med stort sett lokale krefter av ypperste kvalitet. I 2008 var det nesten 6000 innom festivalen i løpet av de tre dagene, med bortimot 3000 samtidig inne på en gang ut på lørdagskvelden. Vi satser på å arrangere ølfestivalen første helga i juni hvert år fremover, noe vi først og fremst kan gjøre ut fra den fantastiske dugnadsånden som klubbens medlemmer viser i løpet av festivalhelgen.

Kjell Storlykken,
tidligere president