Månedlige arkiver: april 2009

Årets Øljekk 2008

2008

Fred Myhre

Fred Myhre, kasserer gjennom flere år. Fred har stilt hage og hus, uthus og garasje til klubbens disposisjon både til den årlige grillfesten og til lagring av klubbens utstyr. Fred har også vært altmuligmann ved flere anledninger, ikke minst når oppriggingen til ølfestivalen i Strandgata har stått på som verst.        † 11.12.2015