Årlige arkiver: 2009

Hamar Ølfestival 2009, 4. – 6. juni

– Gratis adgang! –

 

Hamars Culturelle Ølvenner inviterer til den 6. ølfestival i rekken i Strandgateparken. Vi vil som vanlig ha god og varierende underholdning, og dansegulvet er på plass.

Festivalen starter torsdag 4. juni kl. 17.30, med en eksklusiv bedriftspakke. Her har du muligheten til å ta med deg dine ansatte og forretningsforbindelser til en hyggelig sommeravslutning, der vi byr på god mat og drikke, med ølet naturlig plassert i sentrum. Er du alene eller en del av en vennegjeng, kan du selvfølgelig også melde deg/dere på!

Vi har et rikholdig utvalg av drikkevarer (se hele lista her) og byr også på våre kjempegode ølpølser. Fredag byr vi i tillegg på grilltallerken, som gjerne kan kombineres med fredagspilsen etter jobb. Og på dagtid lørdag blir det også salg av iskrem, brus og kaffe.

I år har vi invitert mikrobryggeriene i Oppland og Hedmark til å komme og vise frem seg selv og sine produkter. De eneste det passer for denne gangen er Lillehammer Bryggeri. De blir til stede i festivalteltet på lørdagen fra kl. 12.00 til kl. 18.00. Kom innom og hils på Lillehammer Brygger og ta en smak på det de har med seg.

I det store festivalteltet har vi 800 sitteplasser, som vi varmer opp om det skulle bli behov for det. Uteplassen er romslig, og vi har god toalettkapasitet med innlagt vann. Til ølkjøpet benytter vi bonger, og har egne kasser med betalingsterminaler.

Aldersgrense 20 år etter kl. 20.00.

Utvalg av drikkevarer

Åpningstider:

Torsdag 4. juni: Kl. 17.30-20.00: Eksklusiv bedriftspakke
Kl. 20.00-24.00: Årets ølfestival åpnes for alle!
Fredag 5. juni: Kl. 17.00-00.30
Lørdag 6. juni: Kl. 12.00-00.30

Ta med deg dine kollegaer og forretningsforbindelser på vår eksklusive bedriftspakke under årets Ølfestival!

Årets program:

Torsdag 4. juni:
Kl 17.30-20.00: Åpning av festivalen, Tyrolerfest (lukket lag)
Ronald Schnipfelgrüber Tyrolerkapelle
Kl 20.00-24.00: Åpent festivaltelt
Ronald Schnipfelgrüber Tyrolerkapelle
Fredag 5. juni:
Kl. 17.00-21.00: Langhus Blæselag (Tyroler)

Hjemmeside: www.blæselaget.no
Kl. 21.00-00.30: Engen & Compani

Hjemmeside: www.engen-compani.com
Lørdag 6. juni:
Kl. 12.00: Festivalteltet åpner
Konferansier Ragnar Dyresen binder sammen dagens program
Kl. 13.30-16.00: Vang Musikkforening (Tyroler)

Hjemmeside: www.vang-musikforening.no
Kl 16.00-18.00: Postens Dramatiske Selskap

Hjemmeside: www.postens-dramatiske.com
Kl. 18.00-21.00: The Zeniths

Kl. 21.00-00.30: Krag Jørgensen Band

Hjemmeside: www.krag.net/kjb/

Årets Øljekk 2008

2008

Fred Myhre

Fred Myhre, kasserer gjennom flere år. Fred har stilt hage og hus, uthus og garasje til klubbens disposisjon både til den årlige grillfesten og til lagring av klubbens utstyr. Fred har også vært altmuligmann ved flere anledninger, ikke minst når oppriggingen til ølfestivalen i Strandgata har stått på som verst.        † 11.12.2015

31/1: HCØs generalforsamling

Generalforsamling for Hamars Culturelle Ølvenner ble avholdt i Gildehallen lørdag 31. januar. Det var ca. 50 oppmøtte, og etter den formelle delen var det servering av mat og godt drikke samt underholdning av Roy Carstens m/følge. Vi avsluttet ca. kl. 2300, og takker igjen Ringnes for lån av Gildehallen og god forpleining for øvrig.

President Kjell Storlykken ønsket velkommen, og første punkt var gjennomgang av årsberetningen for 2008. Det var ingen kommentarer til årsberetningen.

Kasserer Fred Myhre gikk så gjennom årsregnskapet for 2008. Vi sier oss særs tilfreds med resultatet, der gjennomføringen av ølfestivalen bidro i positiv retning. Ingen hadde innvendinger mot regnskapet.

Aud Brenden blir ny styrerepresentant fra 2009. Aud er også med i arrangementskomiteen, og overtar for Andreas Borgen som nå går ut av styret. Vi takker Andreas for tiden han har vært med. Andreas har hatt hovedfokus på utviklingen av klubbens hjemmeside. Det vil Andreas fortsette med, men nå uten å være med i styret. Andreas får lagt ut aktuelt stoff på hjemmesiden, men er helt avhengig av å få tilsendt stoff fra oss andre i styret og øvrige klubbmedlemmer. Der har vi fremdeles mye å hente.

Med i styret fra 2009 er:

Kjell Storlykken President
Ola Andersen Visepresident
Fred Lasse Myhre Kasserer
Marianne Korst Sekretær
Ole Poulsen Turgeneral
Aud Brenden Styremedlem
Bernt Matheson Varamann

Utenom styret har vi så langt to aktive komiteer i klubben. Arrangementskomiteen og Prisvinnerkomiteen. I tillegg er det opprettet flere komiteer som har oppgaver i forbindelse med gjennomføringen av den årlige ølfestivalen. Fra 2009 har vi opprettet funksjonen Materialforvalter. Denne ble allerede på generalforsamlingen besatt av Terje Edvardsen. Styret vil ta en gjennomgang av de oppgaver som materialforvalteren vil få ansvaret for. Det vil også bli opprettet en funksjon der den aktuelle skal sørge for at klubbens hjemmeside holdes oppdatert. Det ble på generalforsamlingen stilt spørsmål om ansvarsforholdet for denne personen, og det ble slått fast at det er styret som skal ha ansvar for profil og type innhold på hjemmesiden.

Den som skal arbeide med hjemmesiden skal sørge for at stoff blir innhentet fra de aktuelle leverandørene og formidlet videre til Andreas som tar seg av det tekniske. Det skal innhentes opplysninger som oppdatert terminliste, oppdatert versjon av Presidentens Hjørne, aktuelle reiseberetninger og referat fra annen virksomhet i klubben som styremøtereferater. Og dessuten innsamling av stoff fra klubbmedlemmer og andre aktuelle kilder. Noen fra styret kan gjerne utøve en form for sensur (på vegne av styret) og være medspiller før stoffet sendes over til Andreas for utleggelse på hjemmesiden. Dette kommer vi nærmere tilbake til når den aktuelle personen er på plass.

På generalforsamlingen informerte vi om den kommende Belgiaturen og kombinert mikrobryggeri/teater-tur til Oslo.

Til sommeren skal klubben arrangere den sjette ølfestivalen i Strandgateparken. Styret informerte om planer for gjennomføring av festivalen. Mye blir som tidligere, men pga. at budsjettet øker år for år ønsker styret å inngå en avtale med en samarbeidspartner som kan ivareta regnskapsføringen for festivalen. Det ble en del diskusjon rundt dette punktet, og konklusjonen ble at styret utarbeider et avtaleutkast med en samarbeidspartner og går gjennom utkastet på et møte der alle klubbens medlemmer blir invitert til å være med.

Utdeling av ”Årets Øljekk 2008” ble foretatt av komitéleder Stein Erik Johansen. Prisen gikk denne gangen til klubbens kasserer Fred Myhre. I tillegg til å utføre de tradisjonelle kassereroppgaver, har Fred bidratt til klubbens beste med bl.a. å stille hus og hage til disposisjon for den årlige grillfesten. Og ikke minst latt klubben bruke uthus og garasje til lager på bekostning av nediset bil og tilhenger. Takk til Fred!

Det var i forkant av generalforsamlingen ikke sendt inn saker under punktet eventuelt, og den formelle delen av generalforsamlingen ble avsluttet. Styret ønsker å takke for godt oppmøte og generelt for god medvirkning fra klubbens medlemmer i løpet av året som har gått.

Hamar, 15.02.09

Kjell Storlykken,
president