Månedlige arkiver: april 2006

Årets Øljekk 2005

2005

Astor Solvang

Astor Solvang, som med sitt ivrige engasjement representerer den gode klubbånd. Astor er en god ambassadør for klubbens medlemmer, og er med på de fleste arrangement og ikke minst hver gang det kalles inn til dugnad.