Melding til alle medlemmer: VIKTIG! Gi oss beskjed ved endring av adresse, mailadresse eller telefonnr.

Årets Øljekk

Hamars Culturelle Ølvenner startet i 1999 en tradisjon der vi ville hedre den som vi syntes på ulike vis fremmet god ølkultur i det foregående år. Foruten å fremme ølets kultur og glede, kan æresprisen Årets Øljekk også gå til noen som bidrar med noe helt spesielt eller til stor nytte og glede for ølklubben, noen som har markert seg som en forkjemper mot den særnorske og offentlige regulerings- og avgiftspolitikken. Eller kanskje rett og slett til noen som på en forbilledlig måte fremstår som ekte ølentusiast? Vi setter ingen snevre grenser for utdeling av æresprisen.

Årets øljekk 2017

Terje Demroen ble medlem av HCØ 16.04.1999. I begrunnelsen står det bl.a.: «Han er god med ord og musikk.  Skriver for klubben med god retorikk.  Som musikant må han ofte til pers, derfor går dette på vers.» Gratulerer til webredaktør, ølfestival – musikkansvarlig og generelt altmuligmann gjennom mange år.

Årets Øljekk 2016

2016

Ivar Bråthen


Ivar Bråthen
Ivar Bråthen har vært medlem siden 25.04.2003. Han har vært med på dugnader under selve ølfestivalen, samt før og opprydding etter. Han tar initiativ til å «reparere» bord, festeanordninger osv. De siste årene er det Ivar som har fått på plass klubbcontaineren på festivalområdet med sin store kranbil.  Han har også hatt ettersyn med denne.

Årets Øljekk 2015

2015

Andreas Borgen

Andreas Borgen har vært medlem siden 31.03.2004.  Det er han som har tatt oss inn i den digitale verden. Andreas har bygget opp våre to hjemmesider som han har brukt flerfoldige timer  på,- og som har kommet alle klubbens medlemmer til gode.  Den første hjemmesiden kom på høsten 2006,- og den nye fra høsten 2015.  Videre har han designet våre nye bannere, beachflagg og Cashlesskort til bruk under Ølfestivalen.

Årets Øljekk 2014

2014

Bryggeri- og drikkevareforeningen, ved Petter Nome

Petter Nome, direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen fra 2009 – 31.08.2018, ble tildelt denne prisen under vår 20-årsjubileumsfest på Hamar Sagbladfabrikk 18. oktober 2014.HCØ ønsker å hedre en forening som i flere år har vært et klart og tydelig talerør for sine medlemmers interesser over for myndighetene, men som også ønsker å tale forbrukernes sak. Målet for foreningen er å ivareta produsentenes interesse i forhold til det norske lovverk og bidra til utformingen av den nasjonale alkoholpolitikken, og samtidig bidra til bevaringen av den norske ølkultur. Foreningens eget nettsted, Drikkeglede.no, er et fantastisk bibliotek for den som er interessert i vår kjære drikk – ølet!

Årets Øljekk 2013

2013

Marianne Korst

Marianne Korst har vært med i klubben siden slutten av nittitallet og har vært med i styret – det meste av denne tiden som sekretær. Hun er med på planlegging og gjennomføring av turer og arrangementer og har vært underholdningssjef på ølfestivalen i mange år. Og ikke minst – det er hun som er den ansvarlige skjenkestyrer for ølfestivalen.

Årets Øljekk 2012

2012

Ola Andersen

Ola Andersen har de tre siste årene vært leder av Hamar Ølfestival. Ola har koordinert og ledet arrangementet sammen med komiteene på en ypperlig måte. Han tar ansvar, planlegger, får aktiviteten gjennomført og får komiteene og «dugnadsfolket» til å spille på samme lag. Dette har resultert i suksess av arrangementet i Strandgateparken. Nyvalgt president i 2013 til 25.03.2017.

Årets Øljekk 2011

2011

Kjell Storlykken

Kjell Storlykken, har vært en sentral person i utviklingen av klubben siden han ble medlem i 1996. Han viser stor innsatsvilje til å drive klubben fremover og tar ansvar for mange roller og oppgaver – som den daglige drift av klubben – og under ølfestivalene. Kjell har nedlagt mye tid og omtanke i arbeidet som visepresident og som president fra 2007 til 2012.

Årets Øljekk 2010

2010

Reidar Larsen

Reidar Larsen, ivrig sjåfør når ølet skal fraktes og leveres til ølfestivalen! Når lageret er tomt, må mer hentes på Rudshøgda. Og blir det tomt der også, går turen til Gjelleråsen. Reidar stiller opp når det er behov for det, dugnadsliste eller ikke dugnadsliste. Og når alt skal ryddes på plass, er Reidar også med. Gjerne som en av de siste som forlater festivalområdet.

Årets Øljekk 2009

2009

Thor Holager

Thor Holager stiller opp med mer enn det gjennomsnittlige når det nærmer seg ølfestival. Thor stiller både traktor og seg selv til disposisjon. Traktoren løfter teltutstyr og Thor lemper øl! Og er ryddehjelp når det trengs. Thor er alltid positiv og er et viktig bidrag og godt bilde på den dugnadsinnsatsen som må til for å arrangere ølfestival!

Årets Øljekk 2008

2008

Fred Myhre

Fred Myhre, kasserer gjennom flere år. Fred har stilt hage og hus, uthus og garasje til klubbens disposisjon både til den årlige grillfesten og til lagring av klubbens utstyr. Fred har også vært altmuligmann ved flere anledninger, ikke minst når oppriggingen til ølfestivalen i Strandgata har stått på som verst.        † 11.12.2015