Melding til alle medlemmer: VIKTIG! Gi oss beskjed ved endring av adresse, mailadresse eller telefonnr.

Årets Øljekk

Hamars Culturelle Ølvenner startet i 1999 en tradisjon der vi ville hedre den som vi syntes på ulike vis fremmet god ølkultur i det foregående år. Foruten å fremme ølets kultur og glede, kan æresprisen Årets Øljekk også gå til noen som bidrar med noe helt spesielt eller til stor nytte og glede for ølklubben, noen som har markert seg som en forkjemper mot den særnorske og offentlige regulerings- og avgiftspolitikken. Eller kanskje rett og slett til noen som på en forbilledlig måte fremstår som ekte ølentusiast? Vi setter ingen snevre grenser for utdeling av æresprisen.

Årets Øljekk 2010

2010

Reidar Larsen

Reidar Larsen, ivrig sjåfør når ølet skal fraktes og leveres til ølfestivalen! Når lageret er tomt, må mer hentes på Rudshøgda. Og blir det tomt der også, går turen til Gjelleråsen. Reidar stiller opp når det er behov for det, dugnadsliste eller ikke dugnadsliste. Og når alt skal ryddes på plass, er Reidar også med. Gjerne som en av de siste som forlater festivalområdet.

Årets Øljekk 2009

2009

Thor Holager

Thor Holager stiller opp med mer enn det gjennomsnittlige når det nærmer seg ølfestival. Thor stiller både traktor og seg selv til disposisjon. Traktoren løfter teltutstyr og Thor lemper øl! Og er ryddehjelp når det trengs. Thor er alltid positiv og er et viktig bidrag og godt bilde på den dugnadsinnsatsen som må til for å arrangere ølfestival!

Årets Øljekk 2008

2008

Fred Myhre

Fred Myhre, kasserer gjennom flere år. Fred har stilt hage og hus, uthus og garasje til klubbens disposisjon både til den årlige grillfesten og til lagring av klubbens utstyr. Fred har også vært altmuligmann ved flere anledninger, ikke minst når oppriggingen til ølfestivalen i Strandgata har stått på som verst.        † 11.12.2015

Årets Øljekk 2007

2007

Bernt Matheson

Bernt Matheson, med i styret fra oppstarten i 1994. Formann, og senere president fra 1996 til 2007. I denne perioden gikk klubben gjennom en rivende utvikling fra 10 medlemmer i 1996 til over 180 i 2007. I Bernts lederperiode startet klubben opp med sine utenlandsturer, og ølfestivalen i Hamar så dagens lys. HCØ har under Bernts ledelse markert seg på landsbasis som en sterk og bryggeriuavhengig ølklubb og som en ølklubb å regne med.

† 17.04.2015.

Årets Øljekk 2005

2005

Astor Solvang

Astor Solvang, som med sitt ivrige engasjement representerer den gode klubbånd. Astor er en god ambassadør for klubbens medlemmer, og er med på de fleste arrangement og ikke minst hver gang det kalles inn til dugnad.

Årets Øljekk 2004

2004

Siste Indre

Siste Indre, ved Ole Martin Johannesen og Steve Evans, for deres offensive satsing på å tilby mer enn 40 ølslag fra hele verden. Noe serveres fra fat, mens det mest spennende kanskje er å finne i kjøleskapet bak disken. Prisvinnerne har også satt i gang egen temakveld om ølsmaking.

Årets Øljekk 2003

2003

Ole og Marion Poulsen

Ole og Marion Poulsen, klubbmedlemmer som gjennom flere år har lagt til rette for at Danmark har blitt vår faste øloase, der begrepet mangfold har fått ny mening. Og som har rekruttert danske medlemmer som igjen har blitt svært gode venner.