Årets Øljekk 2000

2000

Bjørn Nygaard

Bjørn Nygaard for sin kunnskap og interesse for vår alles gyldne drikk. Og ikke minst for hans formidling av gammel og nyere ølhistorie til oss i ølklubben.