Hamars Culturelle Ølvenner

Kontaktinformasjon

Postboks 257
2302 HAMAR
Send oss en e-post

Tilholdssted:

Styrets sammensetning:

 • President
 • Faranak Johansen, Visepresident
 • Liv Eiklid, Kasserer 
 • Torfinn Austad, Sekretær 
 • Bjørn Johansen, Styremedlem
 • Niels Henrik Abel, Styremedlem 
 • Frode Jemtland, Styremedlem
 • Marianne Korst, Varamedlem 
  Marianne Korst
 • Roar Kristoffersen, Varamedlem 
 • Jon Kulstad, Varamedlem