Hamars Culturelle Ølvenner

Kontaktinformasjon

Postboks 257
2302 HAMAR
Send oss en e-post

Tilholdssted:

Styrets sammensetning:

  • Aril Enersen, President 
  • Hilde Kjønhaug, Visepresident 
  • Liv Eiklid, Kasserer 
  • Torfinn Austad, Sekretær 
  • Niels Henrik Abel, Styremedlem 
  • Terje Demroen, Styremedlem 
  • Marianne Korst, Varamedlem 
  • Ole Jørgen Jensen, Varamedlem 
  • Faranak Johansen, Varamedlem