Hamars Culturelle Ølvenner

Kontaktinformasjon

Postboks 257
2302 HAMAR
Send oss en e-post

Tilholdssted:

Bli medlem! Søknadsskjema:

Last ned søknadsskjema

Styrets sammensetning:

  • President
  • Faranak Johansen, Visepresident
  • Liv Eiklid, Kasserer 
  • Torfinn Austad, Sekretær 
  • Bjørn Johansen, Styremedlem
  • Niels Henrik Abel, Styremedlem 
  • Frode Jemtland, Styremedlem
  • Marianne Korst, Varamedlem 
  • Roar Kristoffersen, Varamedlem 
  • Jon Kulstad, Varamedlem