Hamar Ølfestival gir Kr.10.000 til Værestedet Arbeideren

10.000 av årets overskudd blir her overlevert til daglig leder, Klaaspeter Kuperus, av festivalsjefen Hilde Kjønhaug.
Værestedet Arbeideren er et møtested og tilbud til en helhetlig oppfølging av mennesker som har,- eller er på vei ut av problemer med rus og kriminalitet i Hamar og omegn. Det skal være et godt sted med åpen dør, helsetilbud og hjelp til å komme i kontakt med ulike hjelpeinstanser. Her får brukerne daglig et gratis godt måltid,-og det er innom mellom 40-50 hver dag,- eller ca. 10.000 pr. år. Det er Kirkens sosialtjenester som driver dette stedet og det er 4 ansatte,- sammen med 33 frivillige.
Tiltakene er et unikt samarbeid med kommunene.  Håper gaven kommer godt med.