Byvandring 27.04.24 med Kirsti Hougen som «Tante Gerda”

Vi var 32 stk som deltok på arrangementet. Start på Irishman, innom Stallgården og avslutning i Røhnesalen. Og mange takk til Gullkorn, som åpnet 2 timer før vanlig for vår skyld, slik at mange var innom der til slutt..

Vi ble presentert for mye interessant byhistorie på turen. Bygninger, gårder, handelsvirksomhet mv. Og ikke minst alle Hamars sterke og historisk viktige kvinner; Kattie Anker Møller, Ragnhild Kaata, Eva Kløvstad, Kirsten Flagstad m.fl.

Og visste du at Hamar har vært Norges hovedstad i en dag? Og at Basarbygningen ble bygd som støyskjerming mot jernbanesporet?

Takk til Kirsti Hougen for vel gjennomført!