1/2: Generalforsamling 2003

Årets generalforsamling ble avviklet 1. februar, denne gang på vårt faste tilholdssted, The Irishman. Vi var ca. 45 stk. som var med på den formelle delen, med gjennomgang av årsberetning, regnskap og utdeling av årets ærespris, 2002.

Prisen denne gang gikk til The Irishman. Det var på tide at vi på denne måten markerte det gode samarbeid vi har hatt med The Irishman i mange år. Presidenten overrakte årets øljekk til Jan Henrik, og den er som seg hør og bør plassert på selve tappekranen.

Etter matservering slapp vi til Bertil m/følge som underholdt oss utover kvelden. Dørene ble åpnet for alle da underholdningen startet, og stemningen var helt på topp, både blant klubbmedlemmer og klientell for øvrig. Dermed var nok en generalforsamling med sosialt tilsnitt vel gjennomført.

Kjell S.