1997 – 1999

..og den gikk oppover. Nye koster og nye arrangementer fikk flere til å komme til klubben. Medlemstallet nærmet seg 50. Det ble bl.a. arrangert ølkjennerkurs med 30 deltakere og utdannet ølinstruktør fra Aass Bryggeri. Vi reiste på Ølfestival i Spectrum og hadde arrangement i Gildehallen, hvor årets juleølsorter ble presentert og servert sammen med pølser kokt i bokkøl!

Det var planlagt tur til Riga dette året, men den måtte utsettes til 1998. Som startet med vedtak om å lage vimpler med HCØ logo som skal pryde alle verdige besøkte etablissementer. I mars fikk klubben besøk av DØV(e)koret, eller var det Humlekoret fra Drammens Ølets Venner?

Det var nå stor forventning til klubbens første utenlandstur. Den skulle gå til Riga i Latvia hvor bl.a. Aldaris bryggeriet ble besøkt. 25 deltakere fikk en flott opplevelse, og forhåpentligvis smakte ølet i Latvia godt? Det går i alle fall rykter om at et planlagt styremøte ikke fikk full representasjon.


Bryggeribesøk på Aldaris i Riga, Latvia.

I august presenterte Ringnes en gjenoppliving av Hamarpilsen i anledning byens 150 års jubileum i 1999. HCØ fikk anledning til å ha egen stand på Hamarmart’n med salg av dette brygget. Høsten nærmet seg, og den årlige Ølfestivalen var blitt en fast tradisjon for et besøk. 20 klubbmedlemmer deltok på ølkongressen og den etterfølgende messen.


Hamar Mart'n: HCØ med egen stand og salg av Hamar-Pilsen.

Året ebbet ut med de tradisjonelle månedsmøtene på stamstedet. Calle gikk fra oss. Det summet litt i Ringnes, og årets juleøltesting ble avlyst. Forholdet til Pilsens Venner kjølnet. Det var tøft å være ølvenn. Men vi pyntet oss opp med nye klubbgensere, sommer- og vinterutgaver.

Så var det klart for 5 års jubileum. Året var 1999 og Hamar fylte 150 år.

Året startet med Generalforsamling 15. januar, og fra nå av skulle formannen hete president og bære kjede! I mars ble det arrangert nytt ølkjennerkurs, Trinn 1, men hvor ble det av resten av trinnene?

30 medlemmer satte kursen for Odense i mai. Dette var første tur til Danmark, men opplevelsen skulle vise seg å føre til årlige turer til våre danske venner og etter hvert besøk på små eksklusive bryggerier. Men denne gangen var det øl fra Albani Bryggeriet som ble testet.

HCØ ønsket å ære personer som på ulike måter fremmer god ølkultur og opprettet hedersprisen ‘Årets Øljekk’. Den første Øljekk ble tildelt HA-journalist Bjørn-Frode Løvlund bl.a. for hans ukentlige ølspalter, og han mottok prisen under jubileumsmiddagen 4.juni, hvor bl.a. ordfører Aspeli var blant de spesielt inviterte gjester sammen med ca. 50 av klubbens medlemmer.

14 dager senere var det jubileumsarrangement i gågata. Krus Landhandleri var basen, og vi hadde informasjonsstand og solgte Hamarpilsen.

Vårt stamsted introduserte nytt irsk øl (Caffreys) til sitt allerede rikholdige utvalg. Ølets venner hadde nok likevel ikke gode kår i Kongeriket. Pilsens Venner så seg ikke i stand til å arrangere årets ølmesse. Alle som arbeidet med ølkultur og fremme av måtehold møttes den gang som nå med en kald skulder fra styrende makter. Dette året får 29 avholdsorganisasjoner nesten 30 mill. til fordeling, og får sitte i alle komiteer som skal drøfte alkoholpolitikk i landet. Hvor er balansen?

Vi ønsket nå internasjonale medlemmer velkommen, og de første var ikke uventet våre danske venner.

Under Hamarmart`n hadde vi igjen egen stand og solgte Hamarpilsen.

Øl er selvsagt i sentrum, men mange liker også en liten akeskvett til, vi er jo hedemarkinger de fleste? Trønderne har selvsagt sitt Lysholm, men den kommer aldri opp mot Løitens. Så hva var mer naturlig enn at vi besøkte Løiten Brenneri og en Akevisitt? 16. oktober startet en kulturell og historisk rundreise. Første besøk var Hamar Bryggeri med omvisning, og så gikk ferden til Gotmar Rustads enmannsforestilling om livet rundt Løiten Brenneri i gamle dager. Turen ble avsluttet på Sætra ved Scandic.

Året ebber ut på vanlig måte med informasjon om neste års utenlandstur. Møtekveldene er faste, julen ringes inn og vi er nesten 120 medlemmer.